Læringsverktøyet

Lærepenger gir elevene dine forutsetninger for å ta fornuftige økonomiske valg i fremtiden.

Lærepenger er et gratis digitalt undervisningsverktøy som er relevant for mange av kompetansemålene på 5. – 7.trinn. Innholdet er tilpasset femteklassinger, men verktøyet kan også brukes på høyere trinn.

Undervisningsprogrammet vil gi elevene en grunnleggende forståelse for penger, inntekt og forbruk, egne økonomiske rettigheter og gode sparevaner.

stickers

Klikk her for å laste ned lærerveiledning til Første Lærepenge

Første Lærepenge

Hva er penger? Elevene får en forklaring på hvorfor vi bruker penger og hvorfor prisene stiger. Vi vil gi en kort innføring av pengenes historie og vise at penger har forskjellig verdi og form i Norge – og i utlandet. 

Andre Lærepenge

Penger inn. Elevene får innsikt i hvilke yrker som finnes og når de kan begynne å jobbe. Vi forklarer at det er to muligheter for å skaffe penger, inntekt og lån. Elevene får kjennskap til at det finnes flere typer inntektskilder og at det er både fordeler og ulemper ved å låne penger.

Tredje Lærepenge

Penger ut. Elevene får vite hva ting koster og hvilke utgifter ulike familier har. De skal lære om fornuftig pengebruk for å utvikle sunne økonomiske holdninger. Elevene skal kunne sette opp et budsjett.

Fjerde Lærepenge

Penger til overs. Elevene får en forklaring på hvorfor det er viktig å spare. De vil få en innføring i ulike måter å spare på. Elevene får kjennskap til hva man kan spare til og blir utfordret til å sette opp egne sparemål.

Femte Lærepenge

Pengene mine. Elevene får en beskrivelse av hvilke rettigheter de har for pengene sine. Vi forklarer forskjellen på regler for penger du tjener selv, får i gave og arver.

Dette får elevene dine

 • Lærerike og inspirerende filmer med læremestre
 • Interaktive oppgaver som engasjerer i fellesskap og alene
 • Materiell tilpasset PC og iPad
 • Innhold som er enkelt å bruke på skolen og hjemme

Dette får du som lærer

 • Et innhold tilpasset skolens kompetansemål
 • Materiell til fem skoletimer, men du kan bruke flere eller færre
 • Et visuelt og brukervennlig innhold
 • Oversikt over elevenes resultater
 • Forslag til diskusjonstema
 • Enkle klasseromsoppgaver

Til foreldre

 • Konkrete temaer til diskusjon
 • Oppgaver som involverer familiens egen økonomi
 • Inspirasjonsfilmer med læremestre
 • Digitale hjelpemidler

VIL DIN SKOLE BLI MED PÅ LÆREPENGER?
Registrer deg her