Hva er Lærepenger

Barn trenger å lære verdien av penger

Vi hører stadig at Norge er verdens beste land å bo i, og et av verdens rikeste land. Men paradoksalt nok fører økt rikdom til at vi kan mindre om privatøkonomi enn før. Mange sliter med økonomiske problemer og høy forbruksgjeld, og inkassogjelden blant unge mennesker er i dag på over 1 milliard kroner. Det kan virke som om velstanden har gjort oss mindre bevisste på å forvalte pengene på en fornuftig måte.

Dette fører til at mange norske barn og unge vokser opp uten grunnleggende økonomisk forståelse. Samtidig vet vi at barn og unge ofte arver sine foreldres holdninger til økonomi.

Hvordan kan vi sikre at den generasjonen som nå vokser opp ikke havner i luksusfellen?

En lærepenge fra utlandet

«Lærepenger» er navnet på et gratis digitalt undervisningsopplegg som gir barn en grunnleggende forståelse for penger, inntekt og forbruk, egne økonomiske rettigheter og gode sparevaner.

En fersk europeisk undersøkelse, utført av Respons Analyse på vegne av DNB, viser at nordmenn trenger å lære mer om privatøkonomi. Samtidig ser vi at innbyggere i andre land i Europa, som har andre forutsetninger og ofte reduserte midler, er flinkere til å forvalte egne penger. Derfor skal vi legge til rette for at nordmenn kan lære av mennesker som er spesielt gode på å planlegge og disponere egen økonomi.

Vi har valgt ut tre europeiske land – Sverige, Spania og Polen – hvor innbyggerne kan mye om privatøkonomi. I disse landene rekrutterer vi vanlige familier som blir våre læremestere, og som kan vise oss hvordan de får mer ut av pengene sine i hverdagen enn vi gjør her hjemme.

Lærepenger i skolen

Dagens læreplaner gir ikke elever nødvendig innsikt i privatøkonomi. Vi har derfor utviklet et nytt læringsverktøy for grunnskolen, som kan gjennomføres i skoleåret 2015/2016. Lærepenger er relevant for mange av kompetansemålene innen matte, samfunnsfag og norsk på 5.- 7. trinn – og selv om innholdet er tilpasset femteklassinger, kan verktøyet også brukes på høyere trinn. Undervisningsprogrammet vil gi elevene en grunnleggende forståelse for penger, inntekt og forbruk, egne økonomiske rettigheter og gode sparevaner. Alle skoler kan melde seg på og få tilgang til verktøyet. Les mer om læringsverktøyet her. 

gjennomføring

Tidlig i august vil skolene som deltar få utfyllende informasjon før de starter planleggingen av høstens undervisning. Gjennomføringen av opplegget i klasserommet skjer i løpet av høsten, og vil inngå i fagene norsk, matte og samfunnsfag. Undervisningsmateriellet i samtlige kapitler er forankret i kompetansemål for 5. – 7. klasse, og læreren vil få mulighet til å måle arbeidet underveis. For å sikre et godt læringsutbytte er det lagt opp til både selvstendig arbeid, gruppearbeid og forelesninger.

vil din skole bli med på lærepenger?

 Registrer deg her!

Spørsmål og svar om lærepenger

Hva er lærepenger?

”Lærepenger” er et nytt læringsverktøy for grunnskolen som gjør det enkelt for lærere å gi elevene sine nødvendig privatøkonomisk kunnskap og forståelse. Verktøyet er utviklet av DNB og støttes av Røde Kors. ”Lærepenger” retter seg mot 5. – 7. klasse i barneskolen, og er knyttet til kompetansemålene i læreplanen i fagene norsk, matte og samfunnsfag. Undervisningsopplegget er digitalt og gratis for skolene å bruke, og er klart fra skoleåret 2015/2016.

hvorfor knyttes lærepenger til andre land i europa?

En fersk europeisk undersøkelse, utført av Respons Analyse på vegne av DNB, viser at nordmenn trenger å lære mer om privatøkonomi. Samtidig ser vi at innbyggere i andre land i Europa, som har andre forutsetninger og ofte reduserte midler, er flinkere til å forvalte egne penger. Derfor skal vi legge til rette for at vi i Norge kan lære av mennesker som klarer å få mer ut av de pengene de har. Vi har valgt ut Sverige, Spania og Polen, fordi innbyggerne der er gode på økonomi. I disse tre landene søker vi etter privatøkonomieksperter som kan lære oss alt de kan om forvalting av penger, slik at nordmenn – med skoleelever i spissen – kan bli bedre på privatøkonomi.

hva kan vi lære av sverige, spania og polen?

Undersøkelser DNB har gjort viser at nesten alle andre land slår oss nordmenn på økonomikunnskap. Ved hjelp av Lærepenger kan norske elever sammenligne sitt eget forbruk med forbruket i land hvor folk har mindre å rutte med enn oss. De er flinkere til å få mer ut av pengene sine, og dette kan vi lære av. Vi har valgt ut Sverige, Spania og Polen, fordi innbyggerne i disse landene er gode på økonomi, blant annet når det gjelder sparing, budsjettering og planlegging av egen økonomi.

hvilken rolle vil familiene i sverige, spania og polen ha?

Deres rolle i prosjektet blir å gi norske barn og deres foreldre praktisk læring, inspirasjon og kunnskap om hvordan de selv lever livene sine, slik at vi blir mer bevisst verdien av en sunn privatøkonomi og inspirert til å ta grep som gjør at vi får mer ut av de midlene vi har. Familiene vil få besøk av et team fra Lærepenger som vil filme, intervjue og dokumentere familiens hverdag med privatøkonomi. Dette vil foregå over et par dager.

er ikke dagens unge flinke med økonomi?

Mange er nok det. Men mange tar det også for gitt at de kan kjøpe alt de har lyst på. Manglende kunnskap om privatøkonomi blir en dyrekjøpt erfaring for mange ungdommer. Dagens unge har ofte et forbruk som ikke følger en langsiktig plan. Mange av dem har heller ikke forståelse for konsekvensene dersom de havner i et økonomisk uføre. Tall fra Intrum Justitia viser at ungdom i alderen 18-26 år har en forfalt inkassogjeld på over 1 milliard kroner.

hvorfor er røde kors med på lærepenger?

DNB er en av Røde Kors sine hovedpartnere, og vi har de siste årene samarbeidet med Røde Kors om en rekke prosjekter. Røde Kors er en viktig humanitær aktør som tilbyr aktiviteter for barn og unge over hele landet. Røde Kors har innsikt i hva deltakerne på deres aktiviteter trenger og dette har så langt resultert i økonomikurs i Røde Kors nettverksaktiviteter, opplæring i digitale verktøy for eldre og nå DNB Lærepenger.

hvilke kriterier har dere lagt til grunn når dere har valgt land som skal lære nordmenn om privatøkonomi?

Vi har gjennomført en stor undersøkelse i 20 europeiske land, og sammenlignet resultatene med tidligere undersøkelser og annen tilgjengelig statistikk fra de forskjellige landene. Basert på dette har vi valgt ut tre land som utmerker seg, og som er spesielt gode på budsjettering og disponering av penger. De tre landene er henholdsvis Sverige, Spania og Polen.

lærepenger retter seg mot barn i 10-års alderen. er ikke disse barna for unge til å lære om privatøkonomi?

Forskning viser at vi må begynne å snakke med barn om verdien av penger mye tidligere enn vi gjør i dag. Andre land i Europa som er flinkere enn oss til å håndtere privatøkonomi, begynner allerede i barneskolealder. For eksempel i Polen og Spania har man innført privatøkonomi som egne fag. Dagens læreplaner gir ikke elever nødvendig innsikt i privatøkonomi. På bakgrunn av dette har vi derfor utviklet et nytt læringsverktøy for grunnskolen. Lærepenger retter seg mot 5. – 7. trinn i barneskolen, og gjør det enkelt for lærere å gi elevene nødvendig privatøkonomisk kunnskap og forståelse.

hvordan vil gjennomføringen av lærepenger i skolene foregå?

Gjennom en rekke kapitler vil elevene lære om emner som hvor penger kommer fra, hvordan økonomien er i andre land, pengers verdi, hva forskjellige ting koster, sparing, budsjettering og ikke minst hvordan de best kan kutte utgifter. I tillegg kan elevene sammenligne sitt eget og familiens forbruk med forbruket i Sverige, Spania og Polen, og samtidig lære hvordan privatøkonomi forvaltes i disse landene. De tre utvalgte familiene i disse landene vil gjennom filmer, artikler, og interaktive elementer i opplæringsverktøyet gi elevene et innblikk i sin hverdag med privatøkonomi.

Tidlig i august vil skolene som deltar få utfyllende informasjon før de starter planleggingen av høstens undervisning. Gjennomføringen av opplegget i klasserommet skjer i løpet av høsten, og vil inngå i fagene norsk, matte og samfunnsfag. Undervisningsmateriellet i samtlige kapitler er forankret i kompetansemål for 5. – 7. klasse, og læreren vil få mulighet til å måle arbeidet underveis. For å sikre et godt læringsutbytte er det lagt opp til både selvstendig arbeid, gruppearbeid og forelesninger.

jeg er lærer – hvordan registrerer jeg min interesse for lærepenger?

Alle lærere, og mennesker tilknyttet skoler, som er interessert i mer informasjon om Lærepenger kan registrere seg her. I august vil det blir sendt ut mer informasjon om hvordan prosjektet kan gjennomføres på skolen.